Nyhende

Om denne nettstaden

Denne nettstaden inneheld ein del statisk informasjon om Eid IL handball. Den daglege informasjonsflyten i handballgruppa skjer hovudsakleg på Facebook. Oppmenn, trenarar, spelarar og føresette finn og delar nødvendige opplysningar i dei ulike gruppene våre der.


Sesongstart 2019–2020

Vi ønskjer alle spelarar, trenarar, oppmenn, føresette og tilskodarar velkomne tilbake til den nye handballsesongen. Dei første kampane er i gang, og vi gler oss til nye reiser og arrangement.

Informasjonen om laga våre i toppmenyen blir oppdatert etter kvart som opplysningane endrar seg. Oppmennene må hugse å oppdatere laginfo undervegs i sesongen.

Dei nye treningstidene og arrangementsoversikta for hausten 2019 blir lagde ut når alt er klart.

Live-registrering

Dette er den tredje sesongen med live-registrering. Styret arrangerer kurs når det er behov for det. Det er også lurt å orientere seg og finne gode tips på sidene til NHF.

Arrangement våren 2019

Her er arrangementsplanen for våren 2019. Hugs at det kan kome endringar - kampar kan framleis bli flytta. Oppmennene må derfor alltid sjå etter oppdateringar på www.handball.no før arrangementa.

Treningstider 2018–2019

Her finn du treningstidene for Eid IL handball og Haugen handball i Eid idrettshus og Eidahallen.

Treningstidene til Haugen handball er merkte med blå farge.

Ballstorleikar, speletider m.m.

Under «Regelverk» i toppmenyen finn du opplysningar om ballstorleikar, speletider m.m.

Sportsplan for Eid IL handball

På årsmøtet 3. mars 2017 vart sportsplanen for Eid IL handball presentert. Sportsplanen er utarbeidd av Geir Dale og ligg under «Nyttig informasjon» i toppmenyen.

Overgangsreglar for ungdomshandball

Her finn du reglane for overgang frå aktivitetsserien (J/G 6–11 år) til regionsserien (J/G f.o.m. 12 år).

Desse reglane finn du også under «Nyttig informasjon» i toppmenyen.
Levert av IdrettenOnline